Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Karta informacyjna

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 grudzień 2018 17:22 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 grudzień 2018 17:23 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 grudzień 2018 17:26 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 grudzień 2018 17:26 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 grudzień 2018 17:27 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 grudzień 2018 17:28 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 grudzień 2018 17:28 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 grudzień 2018 17:30 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 grudzień 2018 17:31 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 grudzień 2018 17:32 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 grudzień 2018 17:32 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 grudzień 2018 17:32 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 grudzień 2018 17:34 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 maj 2020 10:16 Super User