Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bprembertow.waw.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 31.12.2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2023 r.

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

 

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik
  • brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • brak mapy serwisu
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Michał Markowicz [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 255 39 98

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy” zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Gawędziarzy 8.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. 

Parkowanie odbywa się na ulicy lub parkingu Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy naprzeciwko budynku biblioteki.

Budynek jest dwupiętrowy wyposażony w windę. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd. 

Szerokość korytarzy pozwala na wyminięcie się 2 osób oraz dostosowana jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zapewniony jest dostęp do sal bibliotecznych i widowiskowych.

W budynku znajdują się toalety dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.

Na sali widowiskowej oraz przy stanowisku do obsługi czytelników w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 55 działa pętla indukcyjna. 

Budynek wyposażony jest w oznaczenia dla osób niedowidzących przez zastosowanie tabliczek w alfabecie Braille'a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filie Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy” zlokalizowane są w Warszawie przy ul. Niedziałkowskiego 25/2 oraz ul. Chełmżyńskiej 27/37 .

Wejścia do budynku są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazdy, brak progów. 

Możliwy jest wstęp do budynku z psem asystującym.

Przed budynkami znajdują się miejsca ogólnodostępne, ma wydzielonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.

Budynki wyposażone są w oznaczenia dla osób niedowidzących przez zastosowanie tabliczek w alfabecie Braille'a.

 

Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie pracowników i wolontariuszy.