W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki. Organizacja wewnętrzna Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.