Rok spotkań autorskich w rembertowskiej bibliotece został otwarty 27 stycznia 2023 r. odwiedzinami pisarza Pawła Radziszewskiego. Rozmowę poprowadziła dyrektor biblioteki Anna Sajnog.

Paweł Radziszewski, autor dobrze przyjętych powieści „Pomiędzy” i „Niepowinność”, opowiedział w Rembertowie o długiej, wyboistej drodze do debiutu oraz o zmianach, jakie ukazanie się pierwszej książki spowodowało w jego życiu. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, czym różni się wydanie debiutu od publikacji kolejnej książki oraz jak wygląda tryb poszukiwania wydawcy, pracy nad pierwowzorem powieści, decyzja o jej ukończeniu i oddaniu do druku. Poza tajemnicami warsztatu pisarza czy cyklu wydawniczego, Paweł Radziszewski zdradził kilka swoich inspiracji literackich oraz filmowych i opowiedział o powiązaniach własnego biogramu z losami bohaterów powieści „Niepowinność”. Autor wspomniał także o swoich opowiadaniach, które ukazały się w antologiach będących e-bookowymi cegiełkami na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na zakończenie wieczoru Paweł Radziszewski chętnie odpowiedział na pytania z widowni i złożył autografy w swoich powieściach – również w egzemplarzach, które czytelnicy biblioteki wygrali w konkursie zorganizowanym specjalnie z okazji spotkania autorskiego. Pisarz wsparł dodatkowo 31. Finał WOŚP, przekazując na rembertowską licytację swoją powieść „Pomiędzy” ze specjalną dedykacją. Uczestnicy spotkania uznali je za bardzo ciekawe i zachęcające do lektury książek, co jest najlepszą recenzją oraz zaproszeniem do udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w bibliotece.